NGÓI LỢP DIC TRƠN

Hiển thị 1–12 của 23 kết quả

NGÓI DIC GR01S

Thông số kỹ thuật Kích thước toàn bộ: 424 x 336 mm Độ dốc tối thiểu: 17 độ Độ dốc tối đa: 90 độ Độ dốc tối ưu: 30 độ – 45 độ Phần phủ (chồng mí) tối thiểu: 80 mm Khoảng cách mè cho phép: 340 – 363 mm Số lượng viên/m2: 9 ->10 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè NGÓI DIC CHÚNG TÔI CAM KẾT BẢO HÀNH 5 NĂM MẦU

NGÓI DIC XD01S

Thông số kỹ thuật Kích thước toàn bộ: 424 x 336 mm Độ dốc tối thiểu: 17 độ Độ dốc tối đa: 90 độ Độ dốc tối ưu: 30 độ – 45 độ Phần phủ (chồng mí) tối thiểu: 80 mm Khoảng cách mè cho phép: 340 – 363 mm Số lượng viên/m2: 9 ->10 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè NGÓI DIC CHÚNG TÔI CAM KẾT BẢO HÀNH 5 NĂM MÀU

NGÓI DIC XR05S

Thông số kỹ thuật Kích thước toàn bộ: 424 x 336 mm Độ dốc tối thiểu: 17 độ Độ dốc tối đa: 90 độ Độ dốc tối ưu: 30 độ – 45 độ Phần phủ (chồng mí) tối thiểu: 80 mm Khoảng cách mè cho phép: 340 – 363 mm Số lượng viên/m2: 9 ->10 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè NGÓI DIC CHÚNG TÔI CAM KẾT BẢO HÀNH 5 NĂM MÀU

NGÓI DIC13S

Thông số kỹ thuật Kích thước toàn bộ: 424 x 336 mm Độ dốc tối thiểu: 17 độ Độ dốc tối đa: 90 độ Độ dốc tối ưu: 30 độ – 45 độ Phần phủ (chồng mí) tối thiểu: 80 mm Khoảng cách mè cho phép: 340 – 363 mm Số lượng viên/m2: 9 ->10 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè NGÓI DIC CHÚNG TÔI CAM KẾT BẢO HÀNH 5 NĂM MÀU

NGÓI LỢP DIC_1315

NGÓI LỢP DIC_1315  THÔNG SỐ KỸ THUẬT NGÓI LỢP DIC_1315 Kích thước toàn bộ: 424 x 336 mm  Độ dốc

NGÓI LỢP DIC_D03

NGÓI LỢP DIC_D03  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kích thước toàn bộ: 424 x 336 mm  Độ dốc tối thiểu: 17

NGÓI LỢP DIC_DT10

NGÓI LỢP DIC_DT10  THÔNG SỐ KỸ THUẬT NGÓI LỢP DIC_DT10 Kích thước toàn bộ: 424 x 336 mm  Độ dốc

NGÓI LỢP DIC_DX08

NGÓI LỢP DIC_DX08  THÔNG SỐ KỸ THUẬT NGÓI LỢP DIC_DX08 Kích thước toàn bộ: 424 x 336 mm  Độ dốc

NGÓI LỢP DIC_N02

NGÓI LỢP DIC_N02  THÔNG SỐ KỸ THUẬT NGÓI LỢP DIC_N02 Kích thước toàn bộ: 424 x 336 mm  Độ dốc

NGÓI LỢP DIC_NC12

NGÓI LỢP DIC_NC12  THÔNG SỐ KỸ THUẬT NGÓI LỢP DIC_NC12 Kích thước toàn bộ: 424 x 336 mm  Độ dốc

NGÓI LỢP DIC_XL02

NGÓI LỢP DIC_XL02  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kích thước toàn bộ: 424 x 336 mm  Độ dốc tối thiểu: 17

NGÓI LỢP DIC_XM02

NGÓI LỢP DIC_XM02  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kích thước toàn bộ: 424 x 336 mm  Độ dốc tối thiểu: 17