Hiển thị tất cả 8 kết quả

NGÓI RUBY RA 08 SƠN 3D

NGÓI RUBY RA08 NGÓI RUBY RA08 Thông số kỹ thuật Kích thước toàn bộ: 424 x 336 mm  Độ dốc

NGÓI RUBY RA 16 SƠN 3D

NGÓI RUBY RA16 NGÓI RUBY RA16 Thông số kỹ thuật Kích thước toàn bộ: 424 x 336 mm  Độ dốc

NGÓI RUBY RA01 3D

NGÓI RUBY RA01 3D Thông số kỹ thuật Kích thước toàn bộ: 424 x 336 mm  Độ dốc tối thiểu: 17 độ  Độ dốc tối đa: 90 độ  Độ dốc tối ưu: 30 độ – 45 độ  Phần phủ (chồng mí) tối thiểu: 80 mm  Khoảng cách mè cho phép: 340 – 363 mm  Số lượng viên/m2: 9 ->10 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè

NGÓI RUBY RA02 SƠN 3D

NGÓI RUBY RA02 NGÓI RUBY RA02 Thông số kỹ thuật Kích thước toàn bộ: 424 x 336 mm  Độ dốc

NGÓI RUBY RA05 SƠN 3D

NGÓI RUBY RA05 NGÓI RUBY RA05 Thông số kỹ thuật Kích thước toàn bộ: 424 x 336 mm  Độ dốc

NGÓI RUBY RA14

NGÓI RUBY RA14 NGÓI RUBY RA14 Thông số kỹ thuật Kích thước toàn bộ: 424 x 336 mm  Độ dốc

NGÓI RUBY RA15 SƠN 3D

NGÓI RUBY RA15 NGÓI RUBY RA15 Thông số kỹ thuật Kích thước toàn bộ: 424 x 336 mm  Độ dốc

NGÓI RYBY RA07 3D

NGÓI RUBY RA07 NGÓI RUBY RA07 Thông số kỹ thuật Kích thước toàn bộ: 424 x 336 mm  Độ dốc