Ngói KAHAVA và DIAMOND

Hiển thị tất cả 2 kết quả

chuyên phân phối KAHAVA và DIAMOND

Kích thước sản phẩm 424mmx335mm Diện tích hữu dụng 363mmx303mm Độ bền uốn (thử theo JIS A 5402) > 1.500

ngói lợp kahava kh01

  Ngói lợp kahava Kích thước ngói 424 x 336 mm Kích thước sau khi lợp 363 x 303 mm