CÔNG NGHỆ NHẬT TRÊN NGÔI NHÀ VIỆT

Hiển thị tất cả 7 kết quả

NGÓI NHẬT TAKAO

Thông số kỹ thuật NGÓI NHẬT TAKAO  Độ dốc tối thiểu: 17 độ  Độ dốc tối đa: 90 độ  Độ dốc

NGÓI NHẬT TAKAO -KT303

Thông số kỹ thuật NGÓI NHẬT TAKAO  Độ dốc tối thiểu: 17 độ  Độ dốc tối đa: 90 độ  Độ dốc

NGÓI NHẬT TAKAO KT-304

Thông số kỹ thuật NGÓI NHẬT TAKAO  Độ dốc tối thiểu: 17 độ  Độ dốc tối đa: 90 độ  Độ dốc

NGÓI NHẬT TAKAO TK 307

Thông số kỹ thuật NGÓI NHẬT TAKAO  Độ dốc tối thiểu: 17 độ  Độ dốc tối đa: 90 độ  Độ dốc

NGÓI NHẠT TAKAO TK306

Thông số kỹ thuật NGÓI NHẬT TAKAO  Độ dốc tối thiểu: 17 độ  Độ dốc tối đa: 90 độ  Độ dốc

NGÓI NHẬT TAKAO-T302

Thông số kỹ thuật NGÓI NHẬT TAKAO  Độ dốc tối thiểu: 17 độ  Độ dốc tối đa: 90 độ  Độ dốc

NGÓI NHẬT TAKAO-TK301

Thông số kỹ thuật NGÓI NHẬT TAKAO  Độ dốc tối thiểu: 17 độ  Độ dốc tối đa: 90 độ  Độ dốc